APA Style

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani. (2014). Tafsir Al - Munir Jilid 15: Akidah, Syariah, Manhaj (Al-Mulk - An-Naas) (Cet. 1). Jakarta: Gema Insani Press.

Chicago Style

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani. Tafsir Al - Munir Jilid 15: Akidah, Syariah, Manhaj (Al-Mulk - An-Naas). Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2014. Text.

MLA Style

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani. Tafsir Al - Munir Jilid 15: Akidah, Syariah, Manhaj (Al-Mulk - An-Naas). Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2014. Text.

Turabian Style

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani. Tafsir Al - Munir Jilid 15: Akidah, Syariah, Manhaj (Al-Mulk - An-Naas). Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2014. Print.